Aktuelt

Informasjonsmøte - Vg 1

  Informasjonsmøte for foresatte for elever på VG1, Eikeli videregående skole.  Onsdag 23. september 2020, klokken 18.00-18.45.  Fra skolen deltar rektor Dag Brustad, assisterende rektor Beathe Lille og administrasjonsleder Ove Brugård. For å delta på møtet

Var du avgangselev på videregående i vår og fikk ikke bestått?

  Nå tilbyr Viken fylkeskommune intensivkurs for elever som gikk ut av videregående våren 2020 og fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 i ett eller flere fag. Du får hjelp til å fullføre og bestå, og kan sikre deg studie- eller yrkeskompetanse. Oppmeldingsfristen er 15. september, og du avlegger eksamen i november–desember.

Hva skjer med foresattmøter i Coronatider?

Det er alltid hyggelig med det fysiske møtet med foresatte, men i høst har vi vurdert at smittevern må komme først. pixabay  

Fjerner krav om legeerklæring fram til 1. november

Elever som er hjemme på grunn av helseplager trenger ikke å levere legeerklæring, men må levere egenmelding. Shutterstock

Covid 19

Hvordan håndterer vi Covid-19 på Eikeli vgs? Husk å hold hendene rene Paul Tate Pixabay  

Overgang til Viken

Høsten 2020 starter det første skoleåret i Viken fylkeskommune, og alle elever skal over på Viken-plattform. For å sikre at du ikke mister skolearbeid du ønsker å ta vare på, må du ta kopi av dette før 23. juni.  

Ta sykkel om du kan

Det er fortsatt begrenset plass på offentlig kommunikasjon så både elever og ansatte oppfordres til å bruke sykkel.

Utlån av lærebøker

  Utlån av lærebøker vil skje på Biblioteket. På Eikeli vgs vil man i større grad benytte digitale læreressurser. Trykte lærebøker vil bare brukes i enkelte fag, samt om man har behov for dette. 

Til toppen