Aktuelt

Nå kan foresatte logge seg inn i Visma InSchool

Foresatte kan logge seg inn for å få tilgang til kontaktopplysninger og annen informasjon fra skolen.Skjermbilde Visma InSchool - Klikk for stort bildeSkjermbilde Visma InSchool Visma  

Visma InSchool (VIS) er Vikens skoleadministrative system. VIS skal blant annet forenkle arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen. VIS skal også legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet og redusere tid som brukes til administrativt arbeid.

Hvordan får foresatte tilgang til VIS? 

VIS henter informasjon om elevenes foresatte fra det sentrale folkeregister (DSF). Foresatte som er registrert med foreldreansvar i DSF, overføres med navn og folkeregistrert adresse. 

Av hensyn til personvernet kan vi ikke hente informasjon om foresatte til elever over 18 fra det sentrale folkeregisteret til Visma InSchool (VIS). Elever over 18 år kan etter samtykke tillate skolen å gi foresatte tilgang til VIS. I slike tilfeller må foresatte registreres manuelt.

Registrering av foresattes kontaktinformasjon

I venstremenyen, under elevens kontaktopplysninger, får foresatte tilgang til elevens opplysninger i VIS. Der kan foresatte registrere og oppdatere e-postadresse og mobilnummer/telefonnummer.

Det er viktig at foresatte registrerer dette, slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.

Visma In School -ikon - Klikk for stort bildeLogg inn i Visma InSchool

Velg din skole i listen for å logge inn på skolens VIS-side.

Tjenesten krever innlogging:

  • Elever og lærere logger inn med Feide-konto. 
  • Foresatte logger inn med ID-porten.

Hvilke opplysninger kan foresatte se?

Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år har tilgang til opplysninger om elevens

  • personalia
  • klasser og grupper
  • timeplan
  • kontaktopplysninger
  • historikk
  • læreplan

Vi gjør oppmerksom på at noen tilganger er begrenset for foresatte. Dette av hensyn til personvernet. Det gjelder orden og atferd, fravær, elevsøknader, vurderinger, eksamen og elevsamtaler.

Introduksjonsvideoer

Les mer  

Fortsatt rødt trafikklys i Bærum

Kommuneoverlegen i Bærum anbefaler fortsatt rødt tiltaksnivå på videregående skoler i Bærum kommune. 

Viktig melding om smitte og karantene, 23.11 2020

Rektor har vært i kontakt med smittesporingsteamet og kommuneoverlegen 23.11.20 kl. 17.15. Smittesporingsteamet og kommuneoverlegen ønsker å overbringe følgende informasjon til elever, lærere og foresatte:

Viktig melding 22. 11 2020

En av våre ansatte ved Eikeli videregående skole har testet positivt på Covid-19. Det er for tiden en noe uoversiktlig smittesituasjon for enkelte undervisningsgrupper. Se nedenfor.   

Timeplaner fra mandag 16. november

Visma in School (VIS) er ikke på vårt lag denne helga. Det betyr at vi dessverre har problemer med å få publisert timeplanene som gjelder fra mandag 16. november på VIS. 

VIKTIG: Opplæring Eikeli fra 16. november 2020

Videregående skoler i Bærum er på rødt smittenivå fra 10.11 2020, samtidig som Fylkesmannen i Oslo og Viken har slått fast at alle elever skal ha et tilbud om opplæring med fysisk tilstedeværelse på skolen. En utfordring for Eikeli er at det skal være minst en meter avstand mellom personer, også i klasserom. Det vil innebære begrensninger på hvor mange elever som kan være på skolen samtidig. Vi har små klasserom og store klasser. Slik løser vi dette på Eikeli f.o.m. 16.11.20:

Oppdatert informasjon om opplæring på Eikeli videregående skole

Smittesituasjonen i Bærum er av en slik art at kommuneoverlegen fastholder at videregående skoler i kommunen fortsatt skal være på rødt nivå. Samtidig slår Fylkesmannen i Oslo og Viken fast at alle elever skal ha et tilbud om opplæring i skolen. 

Oppdatert informasjon om høsteksamen

Høsteksamen starter 11. november. Nedenfor ser dere informasjon som er lagt ut av Utdanningsdirektoratet. 

Fortsetter dialog om smitteverntiltak

Fylkesmannen har i ettermiddag gitt Viken fylkeskommune beskjed om at fylkeskommunen ikke har anledning til å sette rødt nivå på våre skoler som et regionalt tiltak. Derfor fortsetter fylkeskommunen dialogen med fylkesmannen og kommunene for å sette et riktig nivå på tiltakene.

Viken reverserer melding om rødt smittenivå på videregående skolen

Mandag kveld meldes det at Viken fylkeskommune reverserer beslutningen om at smittenivået på de videregående skolene er rødt. 

VIKTIG PRESISJON

For å hindre usikkerhet rundt tolking av nedstenging av skole, ønsker vi å understreke som følger: 

Til toppen