Busstreik

Busstreik i Oslo og Viken fra 20. september 2020. Det føres ikke fravær for elever som blir berørt. 

Fravær føres ikke for elever som ikke kommer seg til skolen på grunn av busstreik. Ettersom vi er for en nærskole å regne, er det lite sannsynlig at busstreiken vil føre til at elever uteblir hele dager fra undervisning, men noen forsinkelser må vi regne med. Elever som kommer for sent på grunn av busstreik, melder som vanlig til sin kontaktlærer. 

Dette er i tråd med ordensreglementets §6 Nærvær og fravær som sier at « Hvis årsaken til fraværet ditt ligger utenfor din kontroll, for eksempel stans eller forsinkelser i kollektivtrafikken, kan rektor avgjøre om det likevel ikke skal føres fravær.»

Til toppen