Fortsetter dialog om smitteverntiltak

Fylkesmannen har i ettermiddag gitt Viken fylkeskommune beskjed om at fylkeskommunen ikke har anledning til å sette rødt nivå på våre skoler som et regionalt tiltak. Derfor fortsetter fylkeskommunen dialogen med fylkesmannen og kommunene for å sette et riktig nivå på tiltakene.

Blant annet skal Viken fylkeskommune i morgen ha et møte med Fylkesmannen i Oslo og Viken, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet for å drøfte smitteverntiltak i videregående skole.

 

Dette innebærer at skolene gjennomfører opplæring etter rødt eller gult trafikklys avhengig av tilbakemeldingene fra lokal helsemyndighet. I kommuner der smittevernmyndighetene vurderer at en bør gå til rødt nivå, må skolene sette inn tiltak etter rødt nivå i trafikklysmodellen dersom det er aktuelt ut fra smittesituasjonen. Dette gjelder fra 10. november.

 

Bærum kommune har stigende smittetrend. For Eikeli vgs. betyr dette at det blir digital undervisning hjemmefra i morgen tirsdag 10. november under påvente av hva kommuneoverlegen i Bærum bestemmer når det gjelder gult eller rødt trafikklys.

 

NB! Er du elev eller foresatt, følg med på hva som formidles fra din skole på skolens hjemmeside, Facebookside eller på skolens elevteam.

Til toppen