Mulig endring av smittenivå fra rødt til gult på skoler i Asker og Bærum fra 25.1

I uke 2 deltok smittevernmyndigheter i Asker og Bærum i samarbeidsmøte med Viken fylkeskommune. I etterkant av dette møtet har skolen mottatt skrivet som vi deler med dere nedenfor. Her står det blant annet at skolene må forberede seg på at det er mulig at smittenivået går fra rødt til gult med virkning fra mandag 25. januar. 

Oppsummering etter møte mellom kommuneleger i Asker og Bærum og områdedirektører om tiltaksnivå etter smittevern ved de videregående skolene i Asker og Bærum:

 

Det registreres enkeltvis smittede elever i videregående skole i de to kommunene, men ikke i et betydelig omfang. Kommunen avventer en videre utvikling spesielt med tanke på at det i bo- og arbeidsregionen er områder med en betydelig vekst av smittetilfeller.

Regjeringens beslutning om rødt tiltaksnivå for alle videregående skoler frem til og med tirsdag 19.januar følges. Det samme tiltaksnivået holdes for de videregående skolene i begge kommuner fram til og med fredag 22.januar. Dette er lik beslutning som er tatt for kommunene Lier og Drammen.

Det innkalles til nytt statusmøte torsdag 21.januar. Viken fylkeskommune må forberede sine skoler på en mulig overgang til gult tiltaksnivå fra og med mandag 25.januar dersom omfanget av smitte gir grunnlag for en slik beslutning.

 

Rektor ber dere om å merke seg at skolen må forberede seg på en mulig overgang til gult tiltaksnivå fra og med mandag 25.januar dersom omfanget av smitte gir grunnlag for en slik beslutning. Ved gult nivå vil samtlige elever motta opplæring på skolen etter opprinnelig timeplan.

Til toppen