Nytt tilfelle av koronasmitte på Eikeli 16. desember 2020

Følgende informasjon meddeles elever, foresatte og ansatte på Eikeli videregående skole. 

Det er påvist Covid-19 smitte hos en elev på 2. trinn ved Eikeli videregående skole.   

Basert på risiko for smitte, er elever og ansatte som er definert som nærkontakter, satt i karantene.

 

De definerte nærkontaktene må i karantene i 10 dager etter de sist ble utsatt for smitte, det vil si til og med 18.12.20

 

Råd om karantene:  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/?term=&h=1

Merk at karantene også gjelder i forhold til sosial kontakt og aktiviteter. Friske husstands-medlemmer har ingen restriksjoner selv om eleven/ansatte er i karantene. Dette endres dersom eleven/ansatte har symptomer. Da skal hele husstanden i karantene inntil negativt prøvesvar.

 

Smittesporingsteamet vil kontakte alle nærkontaktene for å avtale tid for testing.

Vennligst ha personnummer, navn på fastlege og registreringsnummeret på bilen som benyttes til teststasjonen, klart for registrering.

 

Elever og ansatte som ikke blir kontaktet av smittesporingsteamet, er ikke definerte som nærkontakter og kan fortsette med ordinær aktivitet på skolen. De bør imidlertid ha lav terskel for å holde seg hjemme og teste seg ved symptomer.

 

Testing anbefales også for alle som blir syke med luftveissymptomer (sår hals, hoste eller rennende nese) eller feber Ta kontakt med kommunens koronatelefon for testing: 67 50 59 99

mandag-fredag kl 0815-kl 2100 og lørdag og søndag kl 0900-kl 2100.

 

Med hilsen

 

Anders Randa

 

Assisterende Kommuneoverlege

 

 

    

Til toppen