Oppdatert informasjon om opplæring på Eikeli videregående skole

Smittesituasjonen i Bærum er av en slik art at kommuneoverlegen fastholder at videregående skoler i kommunen fortsatt skal være på rødt nivå. Samtidig slår Fylkesmannen i Oslo og Viken fast at alle elever skal ha et tilbud om opplæring i skolen. 

For Eikeli sin del løser vi dette på denne måten: 

1. I uke 46 gjennomfører vi opplæring som vi har planlagt og kommunisert tidligere. 1SR og 2SSA, samt utvalgte elever etter avtale, har opplæring med fysisk oppmøte på skolen. De øvrige klassene har opplæring på digitale flater.

2) Fra og med mandag 16. november vil vi gå over til opplæring med fysisk oppmøte på skolen. Ettersom det er rødt smittenivå i Bærum, kan vi ikke ha inne alle elevene på skolen på samme tid. Skolen vil informere om hvordan dette skal løses, senere i uka. 

Følg med på informasjon på hjemmeside, samt Teams for elever og ansatte på Eikeli. 

Til toppen