Opplæring på Eikeli fra 9.11 2020

Fra mandag 9. 11 2020 blir det endringer for de fleste som er elever og lærere på Eikeli videregående skole. Vi går fra å ha opplæring med fysisk tilstedeværelse på skolen, til opplæring på digitale flater. Her finner dere viktig informasjon. 

Det er viktig å understreke at skolen ikke stenger, vi fortsetter med opplæring etter timeplanen. Dere må logge dere på rett Teams til rett tid. Der vil faglærer føre tilstedeværelse ved oppstart av hver undervisningsøkt. 

 

Unntatt er 1SR og 2SSA som møter til opplæring som vanlig, og følger sin normale timeplan. 1SR møter på 101 og 2SSA på 301. 

I tillegg vil noen enkeltelever møte på skolen og følge Teams-undervisning. Disse elevene har individuelle avtaler gjort med skolen. De elevene dette gjelder, er blitt kontaktet av sosial-pedagogisk rådgiver. 

 

Det er viktig at alle elevene tar med seg skolebøker og nødvendig materiell hjem når de forlater skolen fredag. Dere kan få poser til å bære dette med dere på skolen. 

 

Vi vet ikke hvor lenge denne unntakstilstanden vil vare, men skolen kommer til å holde elever oppdatert ved å legge ut informasjon på Teams til elever og lærere. Informasjon vil også bli lagt ut på skolens hjemmeside. 

 

Skolens ledelse er til stede på skolen hver dag. Det samme er sosial-pedagogiske rådgivere og miljøarbeider. De fleste lærere vil ha hjemmekontor. Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål, eller trenger særskilt tilrettelegging. 

Vi jobber hver dag for at elever skal lykkes med opplæring på Eikeli videregående skole. 

Til toppen