Ordinær undervisning under busstreik

Ordinær undervisning på Eikeli videregående skole under busstreik.

Det vil være ordinær undervisning med fysisk oppmøte under busstreiken. Elever som berøres av streiken, må holde seg oppdatert ved å følge med på Teams. Her vil det ligge oppdaterte planer og arbeidsoppgaver slik at læringsarbeidet blir ivaretatt. 

Ved eventuelt fravær fra undervisning, må elev gi melding til sin kontaktlærer. Fraværet dokumenteres med erklæring fra foresatte (elever under 18) eller egenerklæring (elever over 18). 

Til toppen