Viktig melding 22. 11 2020

En av våre ansatte ved Eikeli videregående skole har testet positivt på Covid-19. Det er for tiden en noe uoversiktlig smittesituasjon for enkelte undervisningsgrupper. Se nedenfor.   

Mandag 23. november 2020 skal all undervisningen i 2SSA og Matematikk S1 (M2/REA3026-SAL C+E) foregå på Teams hjemmefra.

Rektor har løpende kontakt med kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen har sammen med rektor kommet frem til en foreløpig konklusjon om at ingen elever eller ansatte foreløpig er satt i karantene, men inntil smittesporingsteamet i Bærum har avklart situasjonen, skal enkelte lærere ha hjemmeundervisning på teams i morgen mandag 23.11.20 i alle sine klasser. De lærerne det gjelder har blitt kontaktet. 

Til toppen