VIKTIG PRESISJON

For å hindre usikkerhet rundt tolking av nedstenging av skole, ønsker vi å understreke som følger: 

Oppdatert informasjon om digital opplæring fra og med mandag 09.11.

Som tidligere meddelt vil opplæringen fra og med mandag 09.11 gjennomføres digitalt og elevene skal ikke møte på skolen.

Selv om opplæringen er digital, følger vi timeplanen. Dere skal kunne møte læreren deres digitalt på Teams.

Selv om de fleste elevene følger opplæringen hjemmefra, vil det være noen unntak. Dette gjelder kjemi 2, 1SSR og 2SSA. Å komme til skolen for å ha undervisning kan også bli aktuelt for andre mindre grupper. Så lenge ikke annet er avtalt gjennomføres opplæringen digitalt. Vi håper denne perioden blir så kort som overhodet mulig.

Som det framkommer i medieoppslag fredag ettermiddag kan det virke som skolene i Viken likevel ikke skal være stengt fra mandag. Vi har ikke mottatt noen kontrabeskjed fra Viken når dette skrives fredag ettermiddag. For ikke å skape unødig forvirring blir opplæringen uansett gjennomført digitalt mandag med de unntakene som er nevnt over. Hvis det kommer nye retningslinjer fra administrasjonen i Viken i løpet av helgen, vil de gjelde fra og med tirsdag.

Til toppen