Helsetjenesten

Stine Elvevold er helsesykepleier på Eikeli. 

Kontaktinformasjon
Mobil 91 31 11 91
stine.elvevold@baerum.kommune.no

Du finner Stines kontor i 2. etasje sammen med rådgiverne. 

 

Hva kan hun hjelpe deg med?

Du kan få plaster og andre helseartikler og målsettingen med skolehelsetjenesten er

  • å fremme psykisk og fysisk helse
  • å fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • å forebygge sykdom og skade

Det er ingen rutinemessig innkalling til helsetjenesten i den videregående skolen, ellers fungerer skolehelsetjenesten på samme måte som du er vant til fra ungdomskolen. Elevene tar selv kontakt ved behov. Foreldre, lærere og andre kan også ta kontakt hvis de er bekymret for elever ved skolen.

Stort skolefravær kan være et tegn på at ungdom har vanskeligheter. Skolehelsetjenesten er opptatt av å hjelpe disse elevene. Helsesøster har selvfølgelig taushetsplikt. 

Hva er taushetsplikt?

Klikk her

Nyttige telefonnumre og adresser:

Helsestasjonen for ungdom Sandvika
Rådmann Halmrastvei 2, 3. etg
1338  Sandvika
Tlf 67503270
sandvika.hfu@baerum.kommune.no

Mandag og tirsdag kl 15.30-18.30

Helsestasjonen for ungdom Bekkestua
Gamle Ringeriksvei 43
1343  Bekkestua
Tlf 67102950
bekkestua.hfu@baerum.kommune.no

Til toppen