Elevforsikring

Alle elever i videregående skole er forsikret mot ulykker, også lærlinger og lærekandidater.

NAV skjema  Last ned skjema her

Til toppen