Informasjon om utvidelse av Eikeli vgs

Peab AS er totalentreprenør for utbyggingen av Eikeli videregående skole. Byggherre er Viken fylkeskommune.

Om prosjektet

 

Utbyggingen gjelder utbygging av Eikeli videregående skole med tilbygg samt ombygging og utearealer. Tilbygget vil bli ca 4500m2, og ombyggingen av eksisterende skolebygg vil bli ca 2199m2. 

Tilbygg omfatter undervisningsarealer, idrettshall, samt omforming av utearealer. I den ombygde delen vil idrettsarealer endres til å omfatte kantine og auditorium. Selve bygget skal også tilpasses en universell omforming slik at skolen Eikeli vgs vil fremstå som på bildet.

 

Anleggsleder:

Peab AS v/Tron Jensen

tron.jensen@peab.no

Mobil: 99 28 12 81

 

 

Her finner du nytt om utvidelsen av Eikeli videregående skole. Her får du bilder fra byggekamera som vil vise fremgangen fra uke til uke. Pga personvern vil det nå bare være mulig å se bilder fra hver uke. Ønsker du å se spesikke dager etc så ta gjerne kontakt!

Eikeli vgs ny skole

Informasjon om byggeprosjektet på Eikeli og parkeringsmuligheter i byggeperioden.

Alle spørsmål ang byggeproskjektet rettes til Ove Brugård.

 

Til toppen